(Team)coaching

Samenwerking

Samenwerking heeft een toegevoegde waarde als er sprake is van vertrouwen en transparantie. Dat ontstaat niet vanzelf en er is gedoe nodig om het waarom van gedragspatronen van elkaar te begrijpen. Gedoe wordt mooi als het leidt tot verbetering. Kortom, mooi gedoe om vervolgens de juiste dingen te kunnen doen.

De kracht van gedoe

Bij het werken met teams maak ik van gedoe iets krachtig in plaats van iets negatiefs. Wrijving is nodig om elkaar te begrijpen en ook openheid om stappen te maken richting een gezamenlijk doel. Krachtig gedoe is het instrument dat ik inzet bij (team)coaching en ook bij onderwijskundig advies. Zoveel mensen, zoveel meningen en toch de juiste dingen doen. De discussie en dialoog zijn nodig in de verschillende lagen van een organisatie om gezamenlijk een mening te vormen. Tussen deze lagen kan ik goed schakelen en dat is nodig bij het ontwikkelen van een nieuwe visie en nieuw strategisch beleid. Alleen dan kom je tot een gemeenschappelijk visie die in alle lagen van de organisatie gedragen wordt. Dat is een voorwaarde om nieuw beleid succesvol te kunnen implementeren.

Individuele coaching en supervisie

Het begeleiden van professionals door:

  • Ondersteuning van startende docenten om ze toe te leiden naar taakvolwassenheid
  • Hulp bij ervaren docenten die zijn vastgelopen
  • Bij individuele begeleiding zullen lesobservaties deel uitmaken van de begeleiding