Onderwijskundig advies

Onderwijskundig advies

Bij onderwijskundig advies weet ik mijn onderwijservaring in te zetten in combinatie met mijn onderwijskundige kennis. Dit kan door de processen te begeleiden om te komen tot nieuw strategisch beleid en visie. Het ontwikkelen van een nieuwe visie en nieuw beleid heeft betrekking op de hele schoolorganisatie en tussen de verschillende lagen in de organisatie zal goed gecommuniceerd moeten worden.

Combinatie coaching, training en onderwijskundig advies

Door het inzetten van mijn inhoudelijke kennis en ervaring is een combinatie van teamcoaching, training en onderwijskundige verandering een werkwijze die ik goed kan toepassen. Omdat ik op verschillende lagen in schoolorganisaties heb gewerkt kan ik goed tussen deze lagen schakelen. Dat is nodig bij het ontwikkelen van een nieuwe visie en nieuw strategisch beleid. De discussie en dialoog zijn nodig in de verschillende lagen van een organisatie om gezamenlijk een mening te vormen.